Ognisko Baletowe Kołobrzeg

Zwiększenie opłat od stycznia 2012 roku

Zapisy do Ogniska Baletowego- tel. 605 695 863

     Uwaga!

Od stycznia opłaty za udział dziecka w zajęciach Ogniska Baletowego rosną o 10zł i wynoszą

240 zł/m-c.

Uzasadnienie:

Od stycznia rząd zmienił opodatkowanie naszej działalności podnosząc VAT z 8 na 23%, a właściciel lokalu podniósł czynsz o 5%.

  Jak do tej pory Państwo widzieli na fakturach z 230zł dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym wynosił:

 230zł – 17,04zł (8% VAT) = 212,96zł

 Po zmianach ustawowych wyglądałoby to następująco:

 230zł - 43,01zł (23% VAT) = 186,99zł

 Różnica w dochodzie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym to aż 25,97zł (o taką kwotę ustawa automatycznie zmniejszyłaby dochodowość w wyniku zmiany stopy podatkowej VAT-u).

Nie wdając się w dalsze kalkulacje pomniejszenia dochodowości z tytułu podniesienia czynszu i wzrostu opłat za media (gaz, energia, woda) doszedłem do wniosku, że:

1. nie jestem w stanie utrzymać Ogniska przy takim wzroście kosztów,
2. minimalna kwota o jaką muszę podnieść opłaty to 10zł brutto.

Od stycznia do czerwca opłaty obowiązujące to 240zł/m-c brutto. To jest kwota przy której dochodowość przed opodatkowaniem z 212,96zł i tak spadnie na 195,12zł - czyli i tak będzie mniejsza o 17,84zł/m-c (nie licząc wzrostu czynszu i mediów).

Spróbujemy prowadzić działalność przy takim rozliczeniu do końca czerwca br. Jeśli wyniki finansowe działalności będą negatywne, to od września będę zmuszony do nowej analizy finansów i ewentualnego dalszego podniesienia opłat.

Przy okazji przypominam o dokonywaniu wpłat do 7-go dnia każdego miesiąca. Osoby nie podporządkowujące się regulaminowi będą bez żadnych dyskusji skreślane z listy Ogniska Baletowego.

              Właściciel Ogniska Baletowego Grzegorz Majewski

| Kategoria jest pusta, brak dodanych stron.