Ognisko Baletowe Kołobrzeg

WIZYTA Ogniska Baletowego W STAROSTWIE POWIATOWYM

Grudzień 20, 2013

http://powiat.kolobrzeg.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Amlode-baletnice-u-starosty&catid=13&Itemid=122

Po sukcesach w Elblągu Starostwo Powiatowe zaprosiło nas do gabinetu Starosty, gdzie wręczono nam czek na 500zł na cele Ogniska Baletowego. Przyjmowali nas Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski i w-ce Starosta Mirosław Tesikowski. 

Młode baletnice odebrały gratulacje; była też chwila na rozmowę w ciepłej atmosferze.

Obaj włodarze powiatu zdeklarowali chęć uczestniczenia w najbliższym występie Ogniska Baletowego.