Ognisko Baletowe Kołobrzeg

Międzynarodowa Akademia Tańca w Kołobrzegu INTERNATIONAL DANCE ACADEMY IN KOŁOBRZEG

Sierpień 6, 2019MIEDZYNARODOWA AKADEMIA TAŃCA W KOŁOBRZEGU

INTERNATIONAL DANCE ACADEMY IN KOŁOBRZEG

jest profesjonalnym centrum nauczania sztuki baletowej,

jedynym w Kołobrzegu i w województwie zachodniopomorskimINTERNATIONAL DANCE ACADEMY IN KOŁOBRZEG

objęta patronatem CID (Conseil International de la Danse) Międzynarodowej Rady Tańca działającej przy UNESCO w Paryżu. Nasi studenci są ujęci w międzynarodowym programie dostosowanym do efektywnego nauczania tańca w systemie pozaszkolnym. Opracowana metodyka, pozwala skutecznie doprowadzić uczniów do osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego, międzynarodowego certyfikatu CID oraz dyplomu tancerza zawodowego. Aby program był zrealizowany metodyka musi być ściśle dopasowana do najwyższych światowych standardów nauczania. Zajęcia oraz przyjęcia do Akademii prowadzone są pod okiem doświadczonego grona specjalistów .


Głównym zadaniem naszej Akademii jest edukacja taneczna, dlatego szczególny nacisk kładziemy na nauczanie techniki tańca klasycznego, która jest podstawą wykształcenia każdego tancerza, niezależnie od stylu tańca, w jakim ostatecznie będzie  się on realizował. Nasz podstawowy program nauczania obejmuje zatem od trzech do pięciu godzin zajęć z tańca klasycznego tygodniowo, w zależności od wieku oraz poziomu zaawansowania uczniów, co stanowi minimalną ilości godzin pozwalającą na osiągnięcie dobrych efektów.

Ponadto dla najbardziej utalentowanym uczniom proponujemy zajęcia indywidualne.

W zakresie nauczania podążamy za aktualnym rozwojem techniki tańca na świecie, przekazując naszym uczniom jej najnowsze osiągnięcia oraz stawiając przed nimi nowoczesne wymagania, tak by dzieci zainteresowane karierą w dziedzinie tańca mogły zyskać Certyfikat Międzynarodowej Rady Tańca CID UNESCO! -(Międzynarodowy certyfikat studiów tanecznych, (Taniec klasyczny, współczesny, charakterystyczny i ludowy) urzędowego potwierdzenia nauczania tanecznego uznawanego na całym Świecie.

Osiągniecie najwyższego stopnia certyfikatu uprawnia w przyszłości do otrzymania międzynarodowego tytułu tancerza zawodowego uznawanego na całym świecie .

Wierzymy również, że dzięki profesjonalizmowi wszystkim uczniom możemy podarować to, co bezcenne – satysfakcję ze zdobytych umiejętności.


Taniec współczesny

Taniec współczesny jest przedmiotem obowiązującym we wszystkich szkołach baletowych na świecie, w związku z częstą obecnością współczesnego repertuaru w teatrach. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną, doświadczoną w tej dziedzinie tancerkę mają za zadanie zapoznać uczniów ze stylem tańca współczesnego oraz modern, który, mając wprawdzie podstawę klasyczną, często wykorzystuje jednak typ ruchu inny, niż w tańcu klasycznym.


REKRUTACJA : ( w trakcie przesłuchań komisja bierze pod uwagę )

– dobry słuch muzyczny,

– zgrabną, proporcjonalną sylwetką,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych dla uprawiania intensywnej aktywności fizycznej


Dzieci w wieku 4-5 lat - Dzieciom proponujemy zajęcia dostosowane do ich wieku, predyspozycji, preferencji i zdolności. Ich umiejętności weryfikujemy podczas spotkań rekrutacyjnych oraz rozmów z rodzicami. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach utworzonych ze względu na umiejętności i dojrzałość ucznia.


Dzieci i młodzież od 6 do 17 roku - komisja ocenia indywidualne predyspozycje ucznia i proponuje grupę zajęciową, w której młody artysta ma największe szanse na rozwój.


Osoby dorosłe są także mile widziane w naszej Akademii


Zajęcia taneczne i ruchowe oferowane w naszej akademii będą prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie tańca klasycznego i innych form tanecznych opartych na tej technice

- cechą szczególną naszego programu nauczania jest rodzaj wykorzystywanej muzyki do zajęć tanecznych, która będzie wpływać takze na rozwój wrażliwości ucznia.

-jesteśmy jedyną akademią w Kołobrzegu i okolicach, która ma na celu przygotowywanie młodzieży na konkursy poza granicami kraju

- jesteśmy jedyną placówką, która na wzór dużych europejskich miast oferuje lekcje baletu dla profesjonalnych tancerzy baletowych

- w dłuższej perspektywie akademia ma (głównie wśród uczniów Klasy Master) znaczny wpływ na kształtowanie charakteru, samodyscypliny i postawy młodzieży uczęszczającej na zajęcia

AKADEMIA NASZA OFERUJE ZAJĘCIA :

- Klasa Master( Master Class- zajęcia dla solistek )

Program zajęć klasy mistrzowskiej przeznaczony jest dla wybitnych jednostek, pracowitych i utalentowanych. Indywidualny tok nauczania oraz choreografie tworzone specjalnie dla poszczególnych solistek zapewniają wysoki poziom techniczny i artystyczny.Realizacja programu nauczania zgodnego z zasadami baletu A. Waganowej jest kluczem do kontynuacji pasji tanecznej na profesjonalnej drodze

- Taniec klasyczny, charakterystyczny, ludowy, współczesny

- Pilates

- Techniki uzupełniające

- Pierwszy taniec (dla przyszłych Młodych Par)

- Ballet Class Prof

- Taniec klasyczny dla dorosłych

- Joga

- JUŻ NIEDŁUGO- zajęcia choreoterapeutyczne dla osób starszych, oraz dla dzieci

wymagających terapii

CHOREOTERAPIA - lecznicza terapia tańcem i ruchem dla każdego

Choreoterapia jest ciekawą formą zajęć ruchowych i rozwojowych praktycznie dla wszystkich chętnych osób. Bazuje bowiem na wzmacnianiu mocnych stron, rozwijaniu zasobów osobowości człowieka. Konfrontacja z trudnymi emocjami czy doświadczeniami z przeszłości może mieć również miejsce, jednak nie jest celem samym w sobie.

Terapię Tańcem można modelować do potrzeb poszczególnych grup. Inne cele spełni w grupie dzieci przedszkolnych, młodzieży zagrożonej nałogiem, osób z zespołem Downa, młodych osób pragnących wzbogacić swoją osobowość, seniorów dbających o kondycję i witalność, nieśmiałków pracujących z własnymi lękami społecznymi, osób poruszających się na wózkach czy właśnie chorych po poważnych operacjach. Jak widać spektrum odbiorców choreoterapii jest niemal nieograniczone.

Choreoterapia wykorzystuje improwizacje ruchowe, wizualizację, pracę z oddechem, pracę z rytmem, z napięciem, z rozluźnieniem, z poczuciem ciężaru, ze stabilnością... Uczestnicy mają okazję poruszać się sami, w parach, w podgrupach, wszyscy razem. Doskonale integrującym i zapewniającym poczucie bezpieczeństwa elementem choreoterapii są tzw. tańce w kręgu, czyli tańce etniczne różnych kultur (w Polsce najbardziej znanym tańcem w kręgu jest Zorba, czyli właściwie greckie Syrtaki). To często jedyny moment, kiedy poznajemy konkretne kroki tańca, celem jest jednak nie perfekcja wykonania tylko wspólna zabawa i czerpanie energii z tańca w kręgu.Każdy na choreoterapii przyjmowany jest z życzliwością i akceptacją. Podejmuje swój taniec w swoim tempie, kiedy sam/a zechce, bez ponaglania. Każdy potrzebuje czasu, to proces. Jeśli dziś ciało jest spięte, onieśmielone, sztywne, zatańcz w wyobraźni. To też działa.


ZAPRASZAMY