Ognisko Baletowe Kołobrzeg

Instruktorka Ogniska Baletowego została prezydentem KLUBU KIWANIS KOŁOBRZEG

Wrzesień 8, 2014

Pani Iwona Vetter została pierwszym prezydentem KLUBU KIWANIS KOŁOBRZEG. Organizacja ta ma wymiar ogólnoświatowy i przede wszystkim nastawiona jest na pomoc dzieciom na świecie. Kołobrzeski klub zrzesza ponad 20 kobiet różnych profesji, które chcą działać dla dobra dzieci. Z informacji otrzymanych od władz KIWANIS INTERNATIONAL wiemy, że nasze Ognisko Baletowe ma otrzymać pierwsze wsparcie na swoją działalność. Jeśli środki te wpłyną na nasze konto (jeszcze ich nie mamy), to prawdopodobnie zostaną skierowane na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdami i występami. Po zapoznaniu się z działalnością Ogniska Baletowego i obejrzeniu występu dwóch naszych dziewczynek w kołobrzeskim ratuszu dwa kluby KIWANIS zaprosiły nas na występy do swoich miast (Puławy i jeden klub z Belgii). Jeżeli informacje te przybiorą bardziej realny wymiar, to napiszemy o tym na naszej stronie. Teraz zamieszczamy kilka zdjęć z imprezy KIWANIS, w której uczestniczyły dwie nasze dziewczynki. Przy okazji informujemy, że w Kołobrzegu miał miejsce konwent KIWANIS INTERNATIONAL, na który przybył Prezydent Günter Gasser , władze KIWANIS EUROPE i władze wielu klubów z całego świata.