Ognisko Baletowe Kołobrzeg

Informacje o zapisach do Ogniska i adresy stron z filmami na youtube.com

Maj 6, 2019

Informacje na temat możliwości zapisania dziecka do Ogniska udziela Instruktor, Pani Iwona Vetter pod numerem telefonu: 605 695 863 lub założyciel Ogniska Baletowego, Grzegorz Majewski- tel. 603 383 555. Od 27 sierpnia prosimy umawiać się z p. Iwoną Vetter na indywidualne i grupowe spotkania, na których zostaną przeprowadzane kwalifikacje do Ogniska Baletowego i udzielane będą informacje o planowanych zajęciach i zasadach współpracy .

http://www.youtube.com/watch?v=TBe3dRwMJzo
http://www.youtube.com/watch?v=igtX-ihx9D8
http://www.youtube.com/watch?v=t7XNOzRoUE0
http://www.youtube.com/watch?v=Jy8QgEvbxX4

https://www.facebook.com/Ognisko-Baletowe-W-Ko%C5%82obrzegu-437452426393225/?fref=ts